You are here: Home > Energetyka > Weryfikacja założeń metodycznych

Weryfikacja założeń metodycznych

Możliwości zastosowania dyskutowanych koncepcji przedstawiono na podstawie zintegrowanego planu zasobów energetycznych dla warszawskiego sektora elektroenergetycznego.

Warszawskie przedsiębiorstwa elektroenergetyczne: Warszawskie Elektrociepłownie S.A. i Stołeczny Zakład Energetyczny S.A. (SZE) oraz Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. {PSE) stoją w przededniu wprowadzenia w życie projektu „Prawa energetycznego”, które umożliwi kształtowanie taryf zapewniających pokrycie rzeczywistych kosztów stałych i zmiennych, w tym kosztów ochrony środowiska, rozwoju i działań po stronie popytu.

Wprowadzenie możliwości tworzenia taryf uwzględniających koszty krańcowe oraz innych postanowień sprzyjających działaniom ekonomicznym lokalnych przedsiębiorstw elektroenergetycznych w warunkach gospodarki rynkowej wymaga od tych przedsiębiorstw przygotowania się do zasadniczych zmian w strategii zarządzania, co pozwoli wzmocnić ich pozycję na warszawskim rynku energetycznym.

Wyniki analizy sytuacyjnej sektora elektroenergetycznego wykazują, że ok. 60% energii elektrycznej zużywanej w Warszawie wytwarza się w warszawskich elektrociepłowniach. Energia i moc jest sprzedawana PSE, które zarządzają dyspozycją mocy w elektrowniach. PSE jest wyłącznym dostawcą energii i mocy dla SZE będącego jedynym zakładem elektroenergetycznym, którego sprzedaż w ostatnich latach rośnie. Zapotrzebowanie na moc w Warszawie jest największe w okresie zimowym. Warszawski szczyt zapotrzebowania na moc zmalał z 1093 MW w 1990 r. do 1089 MW w 1991 r. i 987 MW w 1992 r.

Leave a Reply