You are here: Home > Energetyka > Sprawność techniczna warszawskiego systemu eiektroenergetycznego

Sprawność techniczna warszawskiego systemu eiektroenergetycznego

Roczne zużycie energii elektrycznej w Warszawie w 1992 r. wynosiło ok. 4000 GW-h. Miesięczne zużycie energii było rzędu 130 GW-h w lipcu oraz 580 GW-h w grudniu. Roczne zużycie energii elektrycznej w Warszawie ogółem oraz w gospodarstwach domowych wynosiło w tym roku odpowiednio 2471 i 796 GWh.

Przewiduje się, że zapotrzebowanie mocy i roczne zużycie energii elektrycznej w Warszawie wzrośnie z 4400 GW h i 1090 MW do odpowiednio 7090 GW h i 1730 MW w roku 2015.

Sprawność techniczna warszawskiego systemu eiektroenergetycznego powinna w najbliższym czasie znacznie się poprawić, aby sprostać wymaganiom rozwijającej się gospodarki. Będzie to związane ze znacznymi nakładami na modernizację istniejącego systemu i nowych inwestycji. Nakłady inwestycyjne SZE tylko do roku 2000 szacuje się na ok. 2 biliony starych złotych. Warszawski sektor elektroenergetyczny może uniknąć pewnej części tych nakładów poprzez opracowanie i wdrożenie programów DSM.

Prognozę zapotrzebowania na energię elektryczną dla Warszawy do roku 2015 opracowano metodą heurystyczną. Dlatego z szacowanymi wielkościami i zakładanym tempem wzrostu wiąże się duży stopień niepewności.

Zgodnie z tą prognozą, średnie roczne tempo wzrostu zapotrzebowania na energię elektryczną przez gospodarstwa domowe w Warszawie do roku 2015 będzie wynosiło 2% wg scenariusza minimalnego i 5% wg maksymalnego. Do roku 2015 nastąpi tylko niewielki wzrost zapotrzebowania na energię elektryczną w warszawskim przemyśle. Zakłada się, że w wyniku wzrostu cen energii elektrycznej w horyzoncie czasowym objętym prognozą wzrost zużycia energii przez przemysł będzie zrównoważony zwiększeniem energooszczęd- ności. Nastąpi pewien wzrost rocznego zużycia energii elektrycznej wykorzystywanej do oświetlania ulic.

Leave a Reply