You are here: Home > Energetyka > Eliminacja mniej obiecujących opcji DSM

Eliminacja mniej obiecujących opcji DSM

Eliminacji mniej obiecujących opcji DSM można również dokonać przez obliczenie kosztu zaoszczędzonej energii elektrycznej i porównanie z unikniętymi kosztami wytwarzania. Opcje te po uszeregowaniu kosztów, tworzą krzywą efektywnego wykorzystania energii. W dalszych rozważaniach uwzględnia się tylko te opcje, przy których koszt zaoszczędzonej energii jest mniejszy niż uniknięty koszt wytwarzania. Całkowitą ilość zaoszczędzonej energii, związanej z efektywnymi opcjami DSM pod względem kosztów, określa się jako „potencjał ekonomiczny”.

W Europie Zachodniej w programach DSM często wykorzystuje się zaangażowanie trzeciej strony np. banku (tzn. nie przedsiębiorstwa energetycznego i nie odbiorcy), podczas gdy w USA DSM jest mocno wspierany przez same przedsiębiorstwa energetyczne.

Kolejnym krokiem w zintegrowanym planowaniu zasobów energetycznych jest opracowanie scenariuszy reprezentujących prawdopodobny zakres przyszłych realizacji, dotyczących wzrostu zapotrzebowania, oddziaływania DSM i kosztów wytwarzania energii elektrycznej. Przyjętą drogą postępowania jest opracowanie wyjściowego zbioru opcji DSM i wytwarzania, wprowadzanych do wszystkich planów dotyczących źródeł zasilania. Następnie poddaje się ocenie stosunkowo małą liczbę alternatywnych opcji DSM i wytwarzania, możliwą do włączenia do rdzennego zbioru źródeł zasilania przez dodawanie i jednocześnie odrzucanie pewnych opcji. Ta procedura prowadzi do określenia najlepszego planu wytwarzania dla każdego scenariusza.

Leave a Reply